top of page

סוגי אבחונים

אבחון ילדי גן

אבחון זה נועד לאתר קשיים התפתחותיים המופיעים בגיל הצעיר, ומעכבים את ההשתלבות והלמידה של ילדים בגן. בנוסף מטרתו היא לבדוק התאמה ומוכנות לכיתה א', או צורך להישאר שנה נוספת בגן, או לתת המלצה להדלגה ("הקפצת כיתה").

אבחון ילדי גן

אבחון לאיתור מחוננים

מחוננות הינה שילוב של יכולת שכלית גבוהה מהממוצע, יצירתיות ויכולת רגשית כגון סקרנות, מוטיבציה גבוהה, יכולת להתמודד עם מצבי לחץ ודימוי עצמי גבוה.היכולת הגבוהה יוצרת צורך ייחודי שיש

אבחון זה מתאים כאשר יש עדויות ליכולת גבוהה מהממוצע, אשר לעיתים דווקא מקשה על השתלבות הילד.ה בבית הספר, ודורשת הנחיה של ההורים ומתן מענה לצורכי הילד.ה.

אבחון לאיתור מחוננים

אבחון פסיכודידקטי

מתאים כאשר הילד.ה יודע.ת את החומר אך לא מצליח.ה בבחינות, או כאשר יש קשיים בקריאה או בהבנת הנקרא. לעיתים בנוסף קיימים קשיים בכתיבה (העתקה או הבעה בכתב) או בקשב וריכוז, ועוד.

מטרתו לבדוק את היכולות ולאתר לקות בקריאה (דיסלקציה), לקות בכתיבה (דיסגרפיה), או לקות במתמטיקה (דיסקלקוליה).

אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכולוגי

מתאים כאשר יש קשיים בהתנהגות בבית ו.או בבית הספר, או קשיים חברתיים וחוסר מוטיבציה ללמידה, ואין עדות ללקויות למידה.

במידה ויש סימנים ללקויות למידה בשאלון הורים או בשאלון מחנך.ת – מומלץ לבצע אבחון פסיכודידקטי מלא.

מטרת האבחון הפסיכולוגי היא לתת תמונה של הכישורים והתפקודים על מנת לאתר את הסיבה.ות לקשיים בהתנהגות, בהרגשה או בלמידה.

אבחון פסיכולוגי

אבחון רגשי

מטרת האבחון הרגשי היא לתת תמונה של עולמו הרגשי של הילד.ה/נער.ה ולברר את הסיבות למצוקות רגשיות דוגמת פחדים, חרדות, דיכאון קושי לקבל משמעת, התפרצויות כעס, מריבות וקשיים מול אחים, הסתגרות, בדידות, חוסר בקשרים חברתיים ועוד.

אבחון רגשי
bottom of page