top of page

אבחון רגשי

מטרת האבחון הרגשי היא לתת תמונה של עולמו הרגשי של הילד.ה/נער.ה ולברר את הסיבות למצוקות רגשיות דוגמת פחדים, חרדות, דיכאון קושי לקבל משמעת, התפרצויות כעס, מריבות וקשיים מול אחים, הסתגרות, בדידות, חוסר בקשרים חברתיים ועוד.

אבחון רגשי

שאלון הורים

שאלון מחנך.ת

מה התהליך?

אבחון רגשי לילדים ונוער כולל בדרך כלל שלוש - ארבע פגישות:

א. פגישה ראשונה עם ההורים, קבלת שאלונים ונתונים נוספים.

ב. פגישה או שתיים עם הילד.ה/הנער.ה כולל שיחה, תצפית, בדיקת התחום החברתי והעברת מבחנים השלכתיים.

ג. פגישת מסירת סיכום ותוצאות להורים, בה מוצגים ממצאי האבחון, וההמלצות לתכנית הטיפולית.

את הפגישה הזו ניתן לערוך גם כפגישה משותפת של הורים וילד.ה./נער.ה

באבחון רגשי לנוער, על פי הצורך, ניתן לקבוע מפגש הורים נוסף ללא נוכחות הנער.ה

האבחון הרגשי יכול להיות גם חלק מהאבחון הפסיכולוגי המלא, או חלק מהאבחון הרב תחומי- פסיכו-דידקטי.

במידה ובמהלך האבחון הרגשי מתגלות בעיות נוספות, ניתן לצרף אליו אבחון קשב וריכוז, אבחון אינטיליגנציה או אבחון דידקטי.

המידע המתקבל באבחון הרגשי הינו סודי ונמסר להורים ביד, או באמצעות המייל או הדואר.

כל מידע מתוכו לא יימסר לאף גורם ללא חתימת ההורים על טופס ויתור סודיות.

bottom of page