top of page

אבחון פסיכולוגי

מתאים כאשר יש קשיים בהתנהגות בבית ו.או בבית הספר, או קשיים חברתיים וחוסר מוטיבציה ללמידה, ואין עדות ללקויות למידה.

במידה ויש סימנים ללקויות למידה בשאלון הורים או בשאלון מחנך.ת – מומלץ לבצע אבחון פסיכודידקטי מלא.

מטרת האבחון הפסיכולוגי היא לתת תמונה של הכישורים והתפקודים על מנת לאתר את הסיבה.ות לקשיים בהתנהגות, בהרגשה או בלמידה.

האבחון הפסיכולוגי אורך כארבע-חמש פגישות והוא כולל ארבעה תחומים:

1.  התחום השכלי: מבחן אינטיליגנציה סטנדרטי מתוקנן ומותאם לנורמות הילדים בארץ (wisc-IV) .

2. התחום הרגשי: אבחון רגשי של העולם הפנימי הרגשי כולל דימוי עצמי, פחדים וחרדות, מיומנויות חברתיות, כוחות פנימיים וסגנון התמודדות

3. תחום הקשב והריכוז (במבחני נייר ועפרון).

4. תחום המיומנויות המוטוריות ותכלול ויזו-מוטורי (יד-עין).

אבחון פסיכולוגי

שאלון הורים

שאלון מחנך.ת

מה התהליך?

תהליך האבחון הפסיכולוגי כולל:

א. פגישה ראשונה עם ההורים, קבלת שאלונים שמולאו ונתונים נוספים כולל מוקדי הדאגה של ההורים.

ב. 2-3 פגישות עם הילד.ה/נער.ה הכוללים שיחה, תצפית, מבחן אינטיליגנציה, מבחני תפקודים, הערכת המיומנויות החברתיות ומבחנים השלכתיים.

ג. פגישת מסירת סיכום ותוצאות להורים, בה מוצגים ממצאי האבחון, והמלצות לדרכי טיפול.

המידע המתקבל באבחון הרגשי הינו סודי ונמסר להורים ביד, או באמצעות המייל או הדואר.

כל מידע מתוכו יימסר רק לאחר חתימת ההורים ואישורם.

ניתן לגזור מתוך דו"ח האבחון מכתב המלצות עבור אנשי מקצוע או צוותים חינוכיים.

bottom of page