top of page

אבחון פסיכודידקטי

מתאים כאשר הילד.ה יודע.ת את החומר אך לא מצליח.ה בבחינות, או כאשר יש קשיים בקריאה או בהבנת הנקרא. לעיתים בנוסף קיימים קשיים בכתיבה (העתקה או הבעה בכתב) או בקשב וריכוז, ועוד.

מטרתו לבדוק את היכולות ולאתר לקות בקריאה (דיסלקציה), לקות בכתיבה (דיסגרפיה), או לקות במתמטיקה (דיסקלקוליה).

האבחון הפסיכודידקטי אורך כארבע-חמש פגישות והוא כולל חמישה תחומים:

1. התחום השכלי: מבחן אינטיליגנציה סטנדרטי מתוקנן ומותאם לנורמות הילדים בארץ (wisc-IV) .

2. תפקודי למידה, תפיסה וזיכרון.

3. תחום הקשב והריכוז (במבחני נייר ועפרון).

4. מיומנויות מוטוריות ותכלול ויזו-מוטורי (יד-עין).

5. התחום הרגשי: אבחון רגשי של העולם הנפשי, דימוי עצמי, פחדים וחרדות, מיומנויות חברתיות, כוחות פנימיים ומנגנוני התמודדות יעילים ולא יעילים.

אבחון פסיכודידקטי

שאלון הורים

שאלון מחנך.ת

מה התהליך?

תהליך האבחון הפסיכולוגי כולל:

א. פגישה ראשונה עם ההורים, קבלת שאלונים שמולאו על ידי הורים, צוות חינוכי ו.או טיפולי,  ונתונים נוספים.

ב. 2-3 פגישות עם הילד.ה/נער.ה הכוללים שיחה, תצפית, מבחן אינטיליגנציה, מיומנויות ותפקודי למידה, תפיסה וזיכרון, וכן מבחנים השלכתיים.

ג. פגישת מסירת סיכום ותוצאות להורים, בה מוצגים ממצאי האבחון, והמלצות לדרכי טיפול.

כך מתקבלת תמונת מצב מפורטת ומעמיקה, המאפשרת הבנה של מהות הקשיים בהווה, ומתן המלצות לדרכי התמודדות יעילות לשיפור ההישגים ולמיצוי היכולת.

המידע המתקבל באבחון הרב תחומי (פסיכו-דידקטי) הינו סודי ונמסר להורים ביד, או באמצעות המייל או בדואר רשום.

המלצות האבחון תקפות לצורך הפניית ילד לוועדת שילוב, לוועדת השמה, או למתן התאמות (הקלות) לבחינות הבגרות.

כל מידע מתוכו יימסר רק לאחר חתימת ההורים ואישורם.

ניתן לגזור מתוך דו"ח האבחון מכתב המלצות עבור אנשי מקצוע או צוותים חינוכיים.

bottom of page