top of page

אבחון לאיתור מחוננים

מחוננות הינה שילוב של יכולת שכלית גבוהה מהממוצע, יצירתיות ויכולת רגשית כגון סקרנות, מוטיבציה גבוהה, יכולת להתמודד עם מצבי לחץ ודימוי עצמי גבוה.היכולת הגבוהה יוצרת צורך ייחודי שיש

אבחון זה מתאים כאשר יש עדויות ליכולת גבוהה מהממוצע, אשר לעיתים דווקא מקשה על השתלבות הילד.ה בבית הספר, ודורשת הנחיה של ההורים ומתן מענה לצורכי הילד.ה.

אבחון מחוננים אורך כארבע פגישות והוא כולל חמישה תחומים:

1. התחום השכלי: מבחן אינטיליגנציה סטנדרטי מתוקנן ומותאם לנורמות הילדים בארץ (wisc-IV) .

2. התחום הרגשי: אבחון רגשי של העולם הפנימי הרגשי כולל דימוי עצמי, פחדים וחרדות, מיומנויות חברתיות, כוחות פנימיים וסגנון התמודדות

3. תחום הקשב והריכוז (במבחני נייר ועפרון).

4. תחום המיומנויות המוטוריות ותכלול ויזו-מוטורי (יד-עין).

אבחון לאיתור מחוננים

שאלון הורים

שאלון מחנך.ת

מה התהליך?

תהליך האבחון הפסיכולוגי כולל:

א. פגישה ראשונה עם ההורים, קבלת שאלונים שמולאו ונתונים נוספים כולל מוקדי הדאגה של ההורים.

ב. 2-3 פגישות עם הילד.ה/נער.ה הכוללים שיחה, תצפית, מבחן אינטיליגנציה, מבחני תפקודים, הערכת התחום החברתי ומבחנים השלכתיים.

ג. פגישת מסירת סיכום ותוצאות להורים, בה מוצגים ממצאי האבחון, והמלצות לדרכי טיפול.

המידע המתקבל באבחון המחוננים הינו סודי ונמסר להורים ביד, או באמצעות המייל או הדואר.

כל מידע מתוכו יימסר רק לאחר חתימת ההורים ואישורם.

ניתן לגזור מתוך דו"ח האבחון מכתב המלצות עבור אנשי מקצוע או צוותים חינוכיים.

bottom of page