אבחון רגשי

אבחון רגשי

אבחון-רגשי

מטרת האבחון הרגשי היא לברר את הסיבות למצוקות רגשיות דוגמת חרדה, דיכאון, התפרצויות כעס, קשיים מול אחים, חוסר בקשרים חברתיים ועוד.

אבחון רגשי כולל ארבעה מפגשים:

 • לילדים – מפגש היכרות וקבלת מידע מההורים, שני מפגשים עם הילד הכוללים יצירת אמון, שיחות ומבחנים השלכתיים, ופגישת תוצאות עם ההורים, בה מוצגים ממצאי האבחון, וההמלצות להורים ולתכנית טיפולית. לעיתים תיערך פגישה משותפת של הורים וילד כחלק מהאבחון הרגשי.

• לנוער – מפגש היכרות וקבלת מידע של ההורים, שני מפגשים עם הנער/ה לשיחות, יצירת אמון ומבחנים השלכתיים, ופגישת תוצאות משותפת של הורים עם הנער/ה. במידת הצורך, ניתן לקבוע מפגש הורים נוסף ללא נוכחות הנער/ה.

האבחון הרגשי כלול והינו חלק מהאבחון הפסיכולוגי ובאבחון הרב תחומי (פסיכו-דידקטי).
במידה ועורכים אבחון רגשי ומתגלים קשיים נוספים, ניתן לצרף אליו אבחון קשב וריכוז או אבחון דידקטי.
המידע המתקבל באבחון הרגשי הינו סודי ונמסר להורים ביד, או באמצעות הדואר. מעבר לכך, כל מידע מתוכו לא יימסר לאף גורם ללא חתימת ההורים ואישורם.
עם זאת, ניתן לגזור ממנו מכתב המלצות עבור אנשי מקצוע, או צוותים חינוכיים.