top of page

טיפול ממוקד בטראומה

פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים באומנויות ועוד

עבור : 

הקורס מכיל הבנה מעמיקה של התהליכים הגופניים והפסיכו-דינמיים המתקיימים במצבי משבר, אובד, טראומה ופוסט טראומה.

בקורס תינתן הכרות עם מודלים ופרוטוקלים שונים של אבחון וטיפול, ויוצגו עקרונות מנחים לצד כלים מעשיים בעבודה עם מבוגרים ועם ילדים.

במהלך הקורס ישולבו דיונים קבוצתיים סביב ניתוחי מקרה קליניים.


30 שעות אקדמיות, 5 מפגשים,

ימי חמישי 09:30 - 13:00 במרכז שבילים בקיבוץ העוגן.

הענקת תעודה מותנית ב80% נוכחות.


יש אפשרות להרחבה ל-40 שעות אקדמיות (מותנה במינימום משתתפים).

עלות ל5 מפגשים: 800 שח'. עלות ל7 מפגשים: 1200 שח'.פתיחה: 23.11.23


סילבוס הקורס:

מפגש 1 - 23.11.23 - בין דחק לטראומה נפשית

המשגה ותאוריה. ביטויי הדחק לאורך ציר הזמן. גורמי סיכון. הפנומנולוגיה של נפגעי הטראומה. תאוריית המשאבים וסגנונות התמודדות.

מודל ההתערבות הממוקדת להפחתת חרדה, טכניקות להתערבות ממוקדת בעת משבר.

מפגש 2 - 30.11.23 - עקרונות מנחים לטיפול ממוקד טראומה

הדומה והשונה בין טיפול ממוקד טראומה לתהליכי טיפול אחרים. אבחון והערכה, מה הופך טיפול ממוקד טראומה למוצלח.

מודל חמשת השלבים בטיפול בטראומה, הקניית כלים להקלה סימפטומטית.

מפגש 3 - 7.12.23 - כלים לעיבוד החוויה הטראומטית

הבניית הזיכרון, עיבוד הטראומה בהיבט נרטיבי, אפשרות חשיפה הדרגתית בשילוב אומנויות,

טכניקות ממוקדות גוף להתמודדות עם זכרונות טראומטיים, הימנעות מטראומטיזציה משנית (ושמירה על המטפל.ת). סימולציה והתנסות.

מפגש 4 - 14.12.23 - המשך כלים לעיבוד החוויה הטראומטית

עבודה בחלקים, היבטים נרטיביים של עיבוד הטראומה, התמודדות עם חוויות חודרניות (פלאשבקים, סיוטים, טריגרים), טכניקות לטיפוח חמלה עצמית,

חיזוק משאבים והתמודדות עם אשמה ובושה.

מפגש 5 - 21.12.23 - עיבוד תהליכי אבל ואובדן

אובדן טראומטי, גישת האובדנים המרובים, יצירת משמעות, תקוותיות וחיוביות, בניית נתיב הבראה, מניעת חזרת הסימפטומים בהמשך ושיקום היכולת

לבנות עתיד, מקום המטפל.ת בטיפול, עמדות והתמודדויות אישיות בראיה דינאמית.

טיפול ממוקד בטראומה

קורס 5/7 מפגשים

30/40 שעות

קורס פרונטלי המקנה ידע תאורטי ומעשי של מודל אינטגרטיבי לטיפול לאחר אירועים טראומטיים.

bottom of page