top of page

קסם המשחק במאה ה-21

גננות, מורים, סייעות והורים

עבור : 

כל כך הרבה שינויים התרחשו ועדיין מתרחשים בעידן שבו אנו חיים. הורים ואנשי חינוך יקרים, מוזמנים ללמוד כיצד מחנכים בעולם של מסכים. נשתמש במשחק ככלי להעביר חוכמה, תפיסות עולם ומסרים חינוכיים. נחזק את היכולת לשתף פעולה, נלמד איך הופכים כל משחק למספר משחקים, נהנה מיצירתיות ומשחקיות ונקבל כלי משמעותי לסייע בתהליכי הצמיחה והלמידה של ילדינו במסגרת קבוצתית ובבית.

קסם המשחק במאה ה-21

סדנת יום 4 שעות 

קורס 10 מפגשים

המשחק ככלי לפיתוח רגשי וחברתי

bottom of page