top of page

צמיחה בקבוצה

השתלמות לאנשי חינוך

עבור : 

קבוצת הלמידה הכיתתית כפלטפורמה לחינוך רגשי-חברתי. נלמד איך תומכים בתלמידים לפיתוח ביטחון עצמי, תחושת שייכות ויכולות חברתיות, תוך כדי הלמידה המשותפת, במשחקים ובפעילויות קבוצתיות. כיצד להוביל קבוצה שתקדם את היחידים שבה. סדנה נהדרת במיוחד לבני נוער המפתחים את הדימוי העצמי באמצעות קבוצת ההשתייכות.

צמיחה בקבוצה

סדנה 5 שעות

קורס 10 מפגשים

כלים לשיתוף פעולה בקבוצה

bottom of page