top of page

פסיכולוגיה חיובית ועוד

אנשי מקצוע מתחומים מגוונים

עבור : 

עבודה אישית במסגרת קבוצתית לטובת פיתוח מודעות שלמה. נלמד לחזק את עצמנו ואת היכולת שלנו לשנות את דרך החשיבה על עצמנו ועל העולם כך שתועיל לנו בבריאות הגופנית והנפשית. נסרוק את הגוף, הרגש, האמונות והרוח. נביט למטרות שלנו בחיים בעיניים, נמצא את חמשת מקורות הכח הפנימיים שבנו, ונראה יחד איך כל אלו משפיעים לטובה, מרוממים תחושות ומפיקים תוצאות בחיים. תכני הסדנה והקורס משלבים את הפסיכולוגיה חיובית, פסיכותרפיה גופנית (נשימה והרגעה עצמית) והגישה הנרטיבית הנשענת על סיפורי חיים.

פסיכולוגיה חיובית ועוד

סדנת יום 5 שעות

קורס 5-10 מפגשים

כלים לפיתוח מודעות חיובית

bottom of page