top of page

מדברים בעולם של מסכים

לילדים מגיל 5, בני נוער ומבוגרים, ולאנשי מקצוע מתחומים מגוונים

עבור : 

מוזמנים ללמוד לתקשר אחד עם השני בעידן של מסכים. נפתח את היכולת להקשיב ולהיות מוקשב ונגלה את הריפוי שבדבר. מחכה לנו טכניקה חכמה של מעגלי שיח, על מנת ללמוד לדבר אחד אחרי השני. יהיה עלינו להקשיב עד הסוף, לדבר קצר ולעניין, לשמוע הרבה דעות לפני שמתפרצים, להמנע משיפוטיות, ו להבין את הצד השני. חוויית שיחה והקשבה מרעננת ועמוקה באמצעות תרגול  ומשחקיות.

מדברים בעולם של מסכים

סדנה 4 שעות

קורס 4 מפגשים

פיתוח תקשורת אמפתית

bottom of page