מתוך התחשבות בשנת קורונה ובלחימה שהיתה

 עכשיו במבצע - 195 ש"ח  בלבד במקום 250 ש"ח