top of page

פסיכותרפיה

פסיכותרפיה

טיפול בגישה דינאמית בינאישית אינטר-סוביקטיבית

הבסיס לגישה הטיפולית שלי היא ההבנה הדינמית, המבוססת על הגישה הפסיכואנליטית, הרואה את נפש האדם כמחולקת לרמות שונות של מודע ולא מודע, המתבטאים בקשר הטיפולי. חשוב לי מאד שהחוויה בטיפול תהיה נעימה, רגישה, מכבדת, מאפשרת כנות, דיאלוג ולא רק שתיקות, והבנה משותפת. הטיפול בעיני הוא "עבודה משותפת" שלי עם המטופל.ת על מנת להשיג את מטרות המטופל, את השינוי הרצוי, או ההרגשה שחסרה או המהות הפנימית אליה משתוקקים להתחבר. הטיפול יכול להיות קצר מועד – בדרך כלל שבועות או חודשים. ניתן גם לעבוד בטיפול מוגבל בזמן: 12 פגישות או 5-10 פגישות לפי רצון המטופל.ת. לעיתים יש צורך בטיפול ארוך טווח – בדרך כלל חודשים או שנים.

פסיכותרפיה
bottom of page