top of page

טיפול קוגניטיבי התנהגותי CBT

טיפול קוגניטיבי התנהגותי CBT

Cognitive behavioural therapy

הינה גישת טיפול התנהגותית המתמקדת בשינוי דפוסי חשיבה מגבילים על מנת ליצור שינוי התנהגותי רצוי. הגישה מבוססת על מחקרים המדגימים את היעילות שבה לשינוי התנהגותי.

כמטפלת היא מאפשרת לי להיות אקטיבית, לשתף את המטופל.ת בבחירת כיווני השינוי בטיפול, ולעודד תרגול והטמעת שינויים מתחילת הטיפול ובמהלך הטיפול, בין הפגישות.

השילוב בינה ובין הבנה דינמית מאפשר לי לזהות את הצורך העמוק וליישם את השינוי הרצוי לגביו.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי  CBT
bottom of page