top of page

טיפול במשחק - ביצירה ובדרמה

טיפול במשחק - ביצירה ובדרמה

טיפול המיועד לילדים ולבני נוער

הן שיטות טיפול המאפשרות לילדים ולבני נוער לבטא את עולמם הפנימי גם באמצעות המשחק והיצירה. הטיפול באמצעות משחק ויצירה עוזר לילדים להתמודד עם טראומות וקונפליקטים בחדר הטיפולים, לחוות חוויה מתקנת ולפתור את הקשיים.

טיפול במשחק וביצירה אני משלבת בגילאים שונים: בגיל הרך ובטיפול בילדים. לעיתים מתאים שילוב כזה גם בטיפול בבני נוער, כאשר יש קושי לשוחח ויש צורך להיעזר בדרכים נוספות.

טיפול במשחק - ביצירה ובדרמה
bottom of page