top of page

גישה נרטיבית ושימוש בסיפורי חיים

גישה נרטיבית ושימוש בסיפורי חיים

גיוס מוטיבציה לשינוי מבורך

בגישה זו אין מציאות אחת, אלא המציאות היא הפרשנות שאנו מספרים לעצמנו לגביה. כך גם החיים, הינם הסיפור שאנו מספרים לעצמנו, עלינו ועל אחרים. לכל אחד הסיפור שלו. מה קורה כאשר יש קושי בחיים / בסיפור?

הגישה הנרטיבית מאפשרת לי לעזור לאנשים להתבונן בחייהם מזווית אחרת, להאיר עבורם שבילים נוספים, להציע אופטימיות ולגייס מוטיבציה לשינוי מבורך.

גישה נרטיבית ושימוש בסיפורי חיים
bottom of page