top of page

טיפול ממוקד טראומה

אודות

הקורס לטיפול ממוקד טראומה מאפשר הבנה מעמיקה של התהליכים הגופניים והפסיכו-דינמיים המתקיימים במצבי משבר, אובדן, טראומה ופוסט טראומה. הוא מכיל מודל אינטגרטיבי הכולל את המיטב שיש למודלים השונים להציע כיום. התהליך הטיפולי כולל טיפול בשלבים. שלב ראשון הינו שלב של הכרות, חיבור ופסיכואדוקציה. שלב זה כולל גם אבחנה על ציר הזמן, בדיקה של הסימפטומים הקיימים (גופניים ונפשיים) והקלה על הסבל שנגרם. בשלב הבא ניתן לחשוף את האירוע הטראומטי באמצעות שחזור מבוקר או הבנייה קוגניטיבית. אחר כך יש צורך בדרך כלל, בעיבוד קוגניטיבי מעמיק של העמדות והתפיסות שהשתנו לרעה בעקבות האירוע. כאן יש צורך בעיבוד אשמה ובושה, אשר מהווים חלק מהותי מהחוויות הקשות שאירוע טראומטי מותיר בעולם הנפשי. יוצגו עקרונות מנחים לצד כלים מעשיים בעבודה עם מבוגרים ועם ילדים. בנוסף יש צורך בעיבוד האובדנים שהתרחשו באירוע ולסייע בתהליך האבל כלפיהם. ולבסוף יש צורך בחיזוק התקוותיות והיכולת לחזור לשיגרה, להבין את משמעות האירוע בחיי האדם ולבנות עתיד.

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page