על סבלנות

היא יושבת שעות. בחום. טווה כל חוט בנפרד.

מסובבת ומסובבת עד שהוא הופך דק מספיק.

זה מה שנקרא סבלנות של בדווית.


לפעמים אנחנו צריכים כזו סבלנות.


בחיים או בטיפול.ירדן. פטרה הקטנה. אפריל 2022