כמה חשוב הניסיון?

רוצים לשמוע סיפור?

אני משתמשת בו כשעולה בטיפול השאלה של הניסיון!

בין בני זוג - שהריבים חוזרים והם כבר מנוסים ולומדים לצאת מהם הרבה יותר מהר וטוב..

או כשמישהו מתלונן על כך שהטיפול יקר לו..


והנה: מנוע ספינה התקלקל, ואף אחד לא ידע כיצד לתקן אותו. אז הביאו בחור עם 30 שנות ניסיון במקצוע. הבחור בדק את המנוע בזהירות ובקפדנות, מלמעלה עד למטה. לאחר שהסתכל על הדברים, שלח הבחור יד אל התיק שלו, והוציא פטיש קטן. הוא טפח בעדינות עם הפטיש על משהו בתוך הספינה, ומיד, המנוע קם לתחיה. המנוע תוקן! שבוע לאחר מכן, הגיע החשבון לבעלים של הספינה על סך $10,000. "מה?!" הבעלים הופתעו, וביקשו מהבחור: "בקושי עשית משהו. שלח לנו חשבון מפורט בבקשה." פירוט החשבון ששלח להם הבחור היה פשוט: "- הקשה בפטיש: $2. - לדעת איפה להקיש עם הפטיש: $9,998."

ועל זה נאמרף שלעולם לא נמעיט בערכו של ניסיון!!!