אבחון ילדי גן

אבחון ילדי גן

אבחון-ילדי-גן

אבחון זה נועד לאתר קשיים התפתחותיים, על מנת לבחון את המוכנות לכיתה א', או את הצורך להישאר שנה נוספת בגן, או לשקול את האפשרות של הדלגה ("הקפצת כיתה").

האבחון כולל חמישה תחומים:

1. הערכה קוגניטיבית על פי מבחן אינטיליגנציה מתוקנן ומותאם לנורמת הילדים בארץ (WPSI-III)
2. בדיקת קשב וריכוז
3. בדיקת יכולות מוטוריות ותכלול עין-יד
4. מיומנויות תפיסה וזיכרון העומדים בבסיס תפקודי למידה נדרשים בכיתה א'.
5. אבחון רגשי, אשר כולל הערכה של מידת הבשלות הרגשית ו/או קשיים רגשיים, באמצעות מבחנים השלכתיים, משחק, תצפית ושיחות.

המידע המתקבל באבחון הינו סודי ונמסר להורים ביד, או באמצעות הדואר. מעבר לכך, כל מידע מתוכו לא יימסר לאף גורם ללא חתימת ההורים ואישורם.


שאלון להורים לילד גן
שאלון גננת